Home

 Rzeczoznawca Samochodowy z Rybnika /Śląsk/

Rzeczoznawca samochodowy Rybnik jest ekspertem techniki samochodowej, który w województwie śląskim (Rybnik i okolice) wykonuje profesjonalne i w pełnie niezależne usługi rzeczoznawcze. Dodatkowo rzeczoznawca z Rybnika jest członkiem zwyczajny Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT, które stworzyło sieć rzeczoznawczą mającą swych partnerów na terenie wszystkich województw. Jednym z regionalnych partnerów organizacji w województwie śląskim, należącym do sieci rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT jest rzeczoznawca motoryzacyjny z Rybnika.

Będąc niezależnym ekspertem techniki samochodowej, rzeczoznawca z Rybnika oferuje swoim Klientom profesjonalne i wykonywane w oparciu o najnowsze, europejskie standardy usługi techniczne. Do podstawowego i głównego zakresu działalności i usług, jakie świadczy ekspert samochodowy w Rybniku należy jednak opiniowanie i wycena szkód komunikacyjnych oraz kosztorysowanie napraw pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadku, kolizji lub stłuczki drogowej. Usługi rzeczoznawcy samochodowego Rybnik związane z ustalaniem zakresu i wartości szkody drogowej są jednymi z najczęściej zlecanych i wykonywanych na indywidualne życzenie klienta.

AUTOEKSPERT – RYBNIK (woj. śląskie)

Wszyscy eksperci techniki samochodowej należący do Stowarzyszenia MOTOEXPERT, w tym również rzeczoznawca samochodowy Rybnik, są specjalistami do spraw techniki samochodowej i szkód komunikacyjnych. Posiadają oni niezbędną wiedzę merytoryczną i kwalifikacje uprawniające ich zarówno do wykonywania kompleksowych ocen i opinii technicznych związanych ze szkodami drogowymi powstałymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rzeczoznawcy sieci rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT w toku szkoleń i doskonalenia zawodowego zdobywają kompetencje pozwalające im na wykonywanie wszelkich usług dotyczących wyceny szkód komunikacyjnych w sposób rzetelny, dokładny i w pełni niezależny.

Każda osoba poszkodowana, która pragnie skorzystać z niezależnej pomocy technicznej rzeczoznawcy samochodowego w Rybniku może liczyć na indywidualne i profesjonalne podejście do każdego zlecenia. Usługi rzeczoznawcze, jakie oferuje i wykonuje rzeczoznawca motoryzacyjny Rybnik są zawsze w pełni obiektywne i odznaczają się wyjątkową dokładnością. Eksperci należący do Stowarzyszenia MOTOEXPERT i wykonujący na zlecenie klientów organizacji  niezależne ekspertyzy i oceny techniczne są w każdym przypadku bezstronni, co może być niezwykle pomocne np. przy wycenie realnej wartości szkody i sporządzeniu kompleksowej opinii technicznej, dającej poszkodowanemu możliwość ubiegania się o pełną kwotę należnego odszkodowania powypadkowego.

Zapraszamy do korzystania z niezależnych usług rzeczoznawczych rzeczoznawcy samochodowego w Rybniku!

Wycena auta – Ocena szkody komunikacyjnej – Ekspertyzy techniczne